Hoe moeilijk is de aankoop van onroerend goed in Spanje voor niet-EU’ers?

 

Huis in Spanje

 

Immo te koop in Spanje voor buitenlanders – De regels

Buitenlanders hebben het recht om alle soorten onroerend goed te kopen en te verkopen, zoals residentiële, commerciële private immo.

Het verwerven van onroerend goed in Spanje geeft niet automatisch het recht om permanent in het land te wonen als de koper geen EU-burger is, bij gebrek aan een speciale overeenkomst tussen de twee staten (Spanje en het land van de koper). Maar toestemming voor permanent verblijf kan worden verkregen door het openen van een bankrekening in een Spaanse bank met niet minder dan $150.000, en het bezitten van een bedrijf in Spanje. Onder deze voorwaarden is een Spaans visum voor de koper en zijn gezinsleden verkrijgbaar, wat echter niet het recht geeft om in het land te werken.

Wanneer beide partijen overeenstemming hebben bereikt over een prijs, moet u het bewijs vragen dat de verkoper eigenaar is van het onroerend goed en dat het vrij van kosten is. Als koper wordt u aangeraden de akten in het Registro de la Propriedad (vastgoedregister) te controleren en eventuele uitstaande hypotheken te controleren. Vergeet niet dat in Spanje, schulden in rekening worden gebracht op het onroerend goed en alle uitstaande hypotheek zal worden doorgegeven aan de koper. Een Nota Simple zal dit bevestigen. Wanneer alles in orde is, wordt de partijen geadviseerd een voorlopig contract te ondertekenen, een Contrato privado de compraventa.

U wordt dan verzocht om 10% van de koopprijs te betalen als aanbetaling. De makelaar zal deze fondsen op een klantrekening houden. Als voorzorgsmaatregel, zou het verstandig zijn om uw storting op een geblokkeerde rekening waar geen van beide partijen toegang tot kan krijgen tot de verkoop is gesloten.

Als u van plan bent om financiering voor de aankoop aan te vragen, zorg ervoor dat de verkoopovereenkomst een arres overeenkomst (d.w.z. een 10% storting) en een datum gespecificeerd voor de voltooiing. Het is echter mogelijk om het contract te ondertekenen zonder een dergelijke borg en hoewel u technisch gezien het recht hebt om een verkoper aan te klagen die vervolgens intrekt, met een arres overeenkomst ter plaatse hebt u recht op twee keer uw borg als compensatie in het geval dat de verkoper besluit terug te trekken.

U betaalt het saldo van de koopprijs en alle honoraria wanneer u en de verkoper de Escritura de compraventa hebben ondertekend, het definitieve contract gelijk aan de Akten van het onroerend goed. Als u een nieuw onroerend goed koopt, bent u pas eigenaar van het onroerend goed als het werk voltooid is, en heeft u relevante certificaten ontvangen.

In Spanje is de notaris een ambtenaar en moet hij getuige zijn van de koopakte. Maar het krijgen van deskundig, onafhankelijk juridisch advies naast de notaris wordt aanbevolen om uw eigen belangen te beschermen. De notaris stelt de officiële contracten op en zorgt ervoor dat deze in overeenstemming zijn met de Spaanse voorschriften. De notaris meldt  de verkoop aan in de lokale eigendomsregisters (Registrio de las Propriedad) om te beschermen tegen vorderingen van derden. Als er sprake is van gemeenschappelijk bezit, moet er een gemeenschap van Eigenaars worden opgericht die de gemeenschappelijke lasten kan verdelen. Als uw woning zich in een appartementencomplex bevindt, moet de situatie met betrekking tot de horizontale afdeling duidelijk zijn, vooral in nieuwe ontwikkelingen.